XJJXBCL-6 雪之风景文件夹
分类: XJJXBCL文件夹  发布时间: 2018-10-01 14:55 

XJJXBCL-6 雪之风景文件夹
XJJXBCL-6 雪之风景文件夹

 编号:5052 5053 5054 5311 5312 5318 5319
 说明: 
 货号   货名   规格   包装   外箱尺寸
 --------------------------------------------------------------------------------
 5252   双色20页资料册   A4   1/12/96   67.5x53.5x35.5cm
 --------------------------------------------------------------------------------
 5053   双色30页资料册   A4   1/12/96   53.5x51x35.5cm
 --------------------------------------------------------------------------------
 5054   双色40页资料册   A4   1/12/48   53.5x43.5x35.5cm
 --------------------------------------------------------------------------------
 5311   双色单强力夹   A4   1/12/96   59.5x54.5x35.5cm
 --------------------------------------------------------------------------------
 5312   双子双强力夹   A4   1/12/96   59.5x54.5x36cm
 --------------------------------------------------------------------------------
 5318   双色8寸长押夹   A4   1/12/96   59.5x54.5x35.5cm
 --------------------------------------------------------------------------------
 5319   双色8寸长押夹+板夹   A4   1/12/96   59.5x54.5x35.5cm 

书旗集团已推出:XJJXBCL办公文具、XJJXB学生文具、XJXBCL商用机器、DRXB书写工具、SCPM办公电子、MCPM耗材、XJJXBCL-9纸制品,XJJXB,XJXBCL,XJJXBCL-1,XJJXBCL-2,XJJXBCL-3,XJJXBCL-4-K,XJJXBCL-4-Ku,XJJXBCL-5,XJJXBCL-81,XJJXBCL-82,XJJXBCL-9,XJJXBCL-901,XJJXBCL-902,DRXB,SCPM,MCPM等各类办公产品,欢迎广大新老客户选购。

上一产品XJJXBCL-4-Ku 2孔D型夹 文件夹
下一产品:没有了